به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید قیمت اصلی را با کارشناسان ما بررسی کنید .

آداپتور 48 ولت میکروتیک 48POW

آداپتور صنعتی سوئیچینگ 10 آمپر 12 ولت بدون فن

145,000 تومان

آداپتور صنعتی سوئیچینگ 15 آمپر 12 ولت بدون فن

165,000 تومان

آداپتور صنعتی سوئیچینگ 20 آمپر 12 ولت بدون فن

120,000 تومان

آداپتور صنعتی سوئیچینگ 30 آمپر 12 ولت بدون فن

150,000 تومان

آداپتور صنعتی سوئیچینگ 5 آمپر 12 ولت بدون فن

45,000 تومان

آداپتور صنعتی سوئیچینگ 5 آمپر 12 ولت بدون فن

95,000 تومان