به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید قیمت اصلی را با کارشناسان ما بررسی کنید .

دوربین مداربسته اسپید دام PTZ-N5225I-AE

دوربین مداربسته اسپید دام PTZ-N4215-DE3

6,553,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B120

1,285,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B120H

1,355,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B140H

1,675,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B220

1,461,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B220-D

1,397,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B620-V

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B620-Z

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B620H-V

2,974,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B620H-Z

3,380,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-B621-V

2,878,000 تومان