فروشگاه اینترنتی اوج گستران شماره تماس :66404214-021 , 66402392 -021

منومنو

کامپیوتر

رایانه یا کامپیوتر

(به انگلیسی: computer) دستگاهی است که می‌تواندبرنامه‌ریزی شودتا دستورها ریاضیاتی ومنطقی رابه‌صورت خودکارانجام دهد.

رایانه‌ها می‌توانندازمجموعه‌ای عظیمی ازدستورهابه نام برنامه پیروی کنند،این امر به آن‌ها اجازه می‌دهدتاقابلیت انجام طیف وسیعی ازوظایف راداشته باشند؛وبر اساس برنامه ای که به آنها داده می‌شودعمل می‌کنند.

یک رایانه مدرن حداقل از یک واحد پردازش، عموماً واحد پردازش مرکزی و نوعی حافظه تشکیل شده‌است.

واحد پردازش وظیفه انجام عملیات‌های محاسباتی ومنطقی رابرعهده دارد.

دستگاه‌های جانبی شامل ورودی(مانند صفحه‌کلید)،خروجی (مانندنمایشگر) و ورودی/خروجی (مانند صفحه لمسی) می‌توانندبرای دریافت،نمایش وارسال اطلاعات دررایانه مورد استفاده قرار گیرند.

Showing 1–20 of 27 results

X