فروشگاه اینترنتی اوج گستران شماره تماس :66404214-021 , 66402392 -021

منومنو

کارت گرافیک

کارت گرافیک

کارت گرافیک درکامپیوترشخصی دارای جایگاهی خاص است .

کارت های فوق اطلاعات دیجیتال تولیدشده توسط کامپیوتررا اخذوآنها رابگونه ای تبدیل می نمایندکه برای انسان قابل مشاهده باشند.

دراغلب کامپیوترها ،کارت های گرافیک اطلاعات دیجیتال رابرای نمایش توسط نمایشگر،به اطلاعات آنالوگ تبدیل می کنند.

درکامپیوترهای Laptop اطلاعات،همچنان دیجیتال باقی خواهندماندزیرااین کامپیوترها اطلاعات رابصورت دیجیتال نمایش می دهند.

اگرازفاصله بسیارنزدیک به صفحه نمایشگریک کامپیوتر شخصی نگاه کنید،مشاهده خواهیدکردکه تمام چیزهائی که برروی نمایشگرنشان داده می شودازنقاط تشکیل شده اند.

نقاط فوق پیکسل نامیده می شوند.هرپیکسل دارای یک رنگ است .

دربرخی نمایشگرها( مثلاصفحه نمایشگراستفاده شده درکامپیوترهای اولیه مکینتاش) هرپکسل صرفادارای دورنگ بود:سفیدوسیاه.

امروزه دربرخی ازصفحات نمایشگر،هرپیکسل می توانددارای 256 رنگ باشد.دراغلب صفحات نمایشگر،پیکسل هابصورت تمام رنگ(True Color) بوده ودارای 16/8 میلیون حالت متفاوت می باشند.

باتوجه به اینکه چشم انسان قادربه تشخیص ده میلیون رنگ متفاوت است،16/8 میلیون رنگ بمراتب بیش ازآن چیزی است که چشم انسان قادربه تشخیص آنهابوده وبه نظر همان ده میلیون رنگ کفایت می کند!

هدف یک کارت گرافیک،ایجادمجموعه ای ازسیگنالهااست که نقاط فوق رابرروی صفحه نمایشگر،نمایش دهند.

مبانی کارت گرافیک

بمنظورشناخت اهمیت وجایگاه کارت های گرافیک،یک کارت گرافیک باساده ترین امکانات رادرنظرمی گیریم.

کارت موردنظر قادربه نمایش پیکسل های سیاه وسفیدبوده وازیک صفحه نمایشگرباوضوح تصویر480 * 640پیکسل استفاده می نماید.

کارت گرافیک ازسه بخش اساسی زیرتشکیل می شود:

– حافظه اولین چیزی که یک کارت گرافیک به آن نیاز دارد ، حافظه است.

حافظه رنگ مربوط به هر پیکسل را در خود نگاهداری می نماید.

درساده ترین حالت ( هر پیکسل سیاه و سفید باشد ) به یک بیت برای ذخیره سازی رنگ هر پیکسل نیازخواهدبود.

باتوجه به اینکه هربایت شامل هشت بیت است،نیاز به هشتادبایت(حاصل تقسیم 640 بر8)برای ذخیره سازی رنگ مربوط به پیکسل های موجود.

یک سطربرروی صفحه نمایشگرو38400 بایت( حاصلضرب 480 در80) حافظه بمنظور نگهداری تمام پیکسل های قابل مشاهده برروی صفحه،خواهدبود.

– اینترفیس کامپیوتر دومین چیزی که یک کارت گرافیک به آن نیازدارد،روشی بمنظورتغییر محتویات حافظه کارت گرافیک است . امکان فوق با اتصال کارت گرافیک به گذرگاه مربوطه بر روی برد اصلی تحقق پیدا خواهد کرد. کامپیوتر قادر به ارسال سیگنال از طریق گذرگاه مربوطه برای تغییر محتویات حافظه خواهد بود.

– اینترفیس ویدئو . سومین چیزی که یک کارت گرافیک به آن نیاز دارد ، روشی بمنظور تولید سیگنال برای مانیتور است . کارت گرافیک می بایست سیگنال های رنگی را تولید تا باعث حرکت اشعه در CRT گردد. فرض کنید که صفحه نمایشگر در هر ثانیه شصت فریم را بازخوانی / باز نویسی می نماید ، این بدان معنی است که کارت گرافیک تمام حافظه مربوطه را بیت به بیت اسکن و این عمل را شصت مرتبه در ثانیه انجام دهد. سیگنال های مورد نظر برای هر پیکسل موجود بر هر خط ارسال و در ادامه یک پالس افقی sync ، نیز ارسال می گردد.عملیات فوق برای 480 خط تکرار شده و در نهایت یک پالس عمودی sync ارسال خواهد شد.

کارت گرافیک چیست ؟

یک کارت گرافیک پیشرفته، یک برد مدار چاپی بهمراه حافظه و یک پردازنده اختصاصی است . پردازنده با هدف انجام محاسبات مورد نیاز گرافیکی ، طراحی شده است . اکثر پردازنده های فوق دارای دستورات اختصاصی بوده که به کمک آنها می توان عملیات گرافیک را انجام داد. کارت گرافیک دارای اسامی متفاوتی نظیر : کارت ویدئو ، برد ویدئو ، برد نمایش ویدئوئی ، برد گرافیک ، آداپتور گرافیک و آداپتور ویدئو است .

نمایش 2 نتیحه

X