به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید قیمت اصلی را با کارشناسان ما بررسی کنید .

تمامی محصولات با گارانتی ارائه می شوند .

آنتن دیش 29.48dBi دوال HonorWave مدل HW4961-29.48D-HP

2,850,000 تومان

آنتن دیش 29.48dBi سینگل HonorWave مدل HW4961-29.48D-HP

2,750,000 تومان

آنتن دیش Honorwave دوال مدل HW4961-25.7D-HP

1,450,000 تومان

آنتن دیش Honorwave دوال مدل HW4961-29.48D-HP-R

3,550,000 تومان

آنتن دیش Honorwave دوال مدل HW4961-32.65D-HP

4,250,000 تومان

آنتن دیش Honorwave دوال مدل HW4961-33.65D-HP

4,950,000 تومان

آنتن دیش Honorwave سینگل مدل HW4961-29.48D-HP-R

3,450,000 تومان