به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید قیمت اصلی را با کارشناسان ما بررسی کنید .

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

سوئیچ شبکه 16 پورت تندا مدل Tenda TEF1016D

821,000 تومان

سوئیچ شبکه 16 پورت تندا مدل Tenda TEG1016D

سوئیچ شبکه 16 پورت تندا مدل Tenda TEG1016G

سوئیچ شبکه 24 پورت تندا Tenda TEG1024D

1,937,000 تومان

سوئیچ شبکه 24 پورت تندا مدل TEG3224P

سوئیچ شبکه 24 پورت تندا مدل Tenda TEF1024D

947,000 تومان

سوئیچ شبکه 24 پورت تندا مدل Tenda TEG1024G

2,263,000 تومان

سوئیچ شبکه 5 پورت تندا غیر مدیریتی مدل Tenda S105

158,000 تومان

سوئیچ شبکه 5 پورت تندا مدل SG105

337,000 تومان

سوئیچ شبکه 5 پورت تندا مدل Tenda TEF1105P

895,000 تومان

سوئیچ شبکه 5 پورت تندا مدل Tenda TEG1005D

267,954 تومان

سوئیچ شبکه 8 پورت تندا غیر مدیریتی مدل Tenda S108

200,000 تومان