به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید قیمت اصلی را با کارشناسان ما بررسی کنید .

بلنک پنل 1 یونیت اچ پی آسیا

18,000 تومان

بلنک پنل 2 یونیت اچ پی آسیا

22,000 تومان

بلنک پنل 3 یونیت اچ پی آسیا

25,000 تومان

بلنک پنل 4 یونیت اچ پی آسیا

28,000 تومان

پاور ماژول رک اچ پی آسیا 3 پورت

60,000 تومان

پاور ماژول رک اچ پی آسیا 8 پورت

130,000 تومان

پیچ و مهره رک اچ پی آسیا

75,000 تومان

چرخ تکی ساده اچ پی آسیا

30,000 تومان

چرخ تکی قفل دار اچ پی آسیا

19,000 تومان

چرخ دوبل ساده اچ پی آسیا

40,000 تومان

چرخ دوبل قفل دار اچ پی آسیا

41,000 تومان

داکت پنل 1 یونیت اچ پی آسیا

52,000 تومان