به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید قیمت اصلی را با کارشناسان ما بررسی کنید .

پریز تلفن باریک لگراند 078730

35,000 تومان

کیستون تلفن پهن لگراند 078731

40,000 تومان

کیستون شبکه 1 ماژول باریک لگراند Cat6 STP 076563

60,000 تومان

کیستون شبکه 1 ماژول باریک لگراند Cat6 UTP 076561

40,000 تومان

کیستون شبکه 2 ماژول پهن لگراند Cat6 STP 076566

70,000 تومان

کیستون شبکه 2 ماژول پهن لگراند Cat6 UTP 076564

45,000 تومان

کیستون شبکه UTP نگزنس

30,000 تومان

کیستون شبکه نگزنس CAT6 STP N420.666

60,000 تومان