نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارت صدا سیسکو Cisco PVDM2-16

450,000 تومان
 • نوع ماژول : Voice / fax
 • نوع فریم : G.711
 • نوع اسلات : اسلات توسعه 80 پین
 • تعداد کانال کارت صدا : 16

کارت صدا سیسکو Cisco PVDM2-32

420,000 تومان
 • نوع ماژول : Voice / fax
 • نوع فریم : G.711
 • نوع اسلات : اسلات توسعه 80 پین
 • تعداد کانال کارت صدا : 32

کارت صدا سیسکو Cisco PVDM2-64

700,000 تومان
 • تعداد کانال : 64
 • نوع ماژول : Fax/Voice
 • نصب ماژول : اسلات توسعه 80 پین
 • نوع فریم : G.711

کارت صدا سیسکو Cisco PVDM2-8

200,000 تومان
 • حداکثر تعداد کانال ها در G.711 : برابر 8
 • حداکثر تعداد کانال ها در Codec های با پیچیدگی بالا : 4
 • حداکثر تعداد کانال ها در Codec های با پیچیدگی متوسط : 4
 • نوع ماژول : voice / fax

ماژول صدا سیسکو PVDM3-128

2,500,000 تومان
 • نوع ماژول صدا سیسکو : Voice/Fax
 • حداکثر تعداد کانال ها : 128 عدد
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Low-Complexity : برابر 128
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Medium-Complexity : برابر 96
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک High-Complexity : برابر 60
 • رابط اتصال : 240 پین DIMM

ماژول صدا سیسکو PVDM3-16

700,000 تومان
 • نوع ماژول : Voice/Fax
 • حداکثر تعداد کانال ها : برابر 16
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Low-Complexity : برابر 16
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Medium-Complexity : برابر 12
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک High-Complexity : برابر 10
 • رابط اتصال : 240 پین DIMM

ماژول صدا سیسکو PVDM3-256

4,949,000 تومان
 • نوع ماژول صدا : Voice/Fax
 • حداکثر تعداد کانال ها : برابر 256
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Low-Complexity : برابر 256
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Medium-Complexity : برابر 192
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک High-Complexity : برابر 120
 • رابط اتصال : 240 پین DIMM

ماژول صدا سیسکو PVDM3-32

1,100,000 تومان
 • نوع ماژول : Voice/Fax
 • حداکثر تعداد کانال ها : برابر 32
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Low-Complexity : برابر 32
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Medium-Complexity : برابر 21
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک High-Complexity : برابر 14
 • رابط اتصال : 240 پین DIMM

ماژول صدا سیسکو PVDM3-64

1,300,000 تومان
 • نوع ماژول : Voice/Fax
 • حداکثر تعداد کانال ها : برابر 64
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Low-Complexity : برابر 64
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Medium-Complexity : برابر 42
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک High-Complexity : برابر 28
 • رابط اتصال : 240 پین DIMM

ماژول صدا سیسکو PVDM4-64

12,300,000 تومان
 • نوع ماژول صدا : Voice
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Low-Complexity : برابر 64
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک Medium-Complexity : برابر 48
 • حداکثر تعداد کانال ها در کدک High-Complexity : برابر 32