نمایش 1273–1284 از 2328 نتیجه

رک سرور 32 یونیت ایستاده عمق 100 IR-3210 hp

2,926,000 تومان

رک سرور 32 یونیت ایستاده عمق 60 IR-3206 hp

4,400,000 تومان

رک سرور 32 یونیت ایستاده عمق 80 IR-3208 hp

2,613,000 تومان

رک سرور 37 یونیت ایستاده عمق 100 IR3710hp

3,107,000 تومان

رک سرور 37 یونیت ایستاده عمق 60 IR-3706 hp

2,470,000 تومان

رک سرور 37 یونیت ایستاده عمق 80 IR3708hp

2,721,000 تومان

رک سرور 42 یونیت عمق 107 دهنه 60

8,930,000 تومان

رک سرور 42 یونیت عمق 107 دهنه 80

11,875,000 تومان

رک سرور ایستاده 14 یونیت عمق HPI 1406 60

4,300,000 تومان

رک سرور ایستاده 14 یونیت عمق HPI 1408 80

1,681,000 تومان

رک سرور ایستاده 18 یونیت عمق HPI 1806 60

1,739,000 تومان

رک سرور ایستاده 18 یونیت عمق HPI 1808 80

5,130,000 تومان